top of page

Podmienky používania

Úvod

 

Hotel Jobs Tirol  je databáza pre pracovníkov v hotelierstve a gastronómii a agentúra na sprostredkovanie práce.

 

Hotel Jobs Tirol  je aktívne iba v Tirolsku, Rakúsko.

Hotel Jos Tirol (ďalej len HJT, my) ponúka online službu, ktoré vám umožňuje vytvárať, upravovať a prevádzkovať profil za účelom hľadania pracovného miesta resp. hotelierom uľahčuje hľadanie pracovníkov.

 

Profil zrýchľuje a uľahčuje výmenu informácií medzi hotelierom a zamestnancom.

 

Používaním služieb súhlasíte s týmito podmienkami a súhlasíte, že ste si prečítali a porozumeli zásadám o ochrane osobných údajov. Nepoužívajte služby HJT, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami.

 

Túto služba je momentálne bezplatná. Podmienkou je však vytvorenie Profilu.

 

Konto

Ak chcete využívať túto službu, musíte si najprv vytvoriť konto. Potrebujete na to emailovú adresu a prístupové heslo, ktoré by ste si mali starostlivo uchovať.

Konto slúži na vnútornú komunikáciu medzi vami a HJT.

S kontom máte prístup na blog, fórum a profil.

Profil

Slúži na vonkajšiu komunikáciu medzi vami a treťou stranou.

 

Profil slúži na cielené vyhľadávanie podľa zadaných paramentrov. Zvyšuje efektivitu a účinnosť.

Personal, alias Osobný Profil je súbor osobných dokumentov a informácii, ktoré registrovaný užívateľ používa na prezentáciu svojej profesionálnej minulosti a zručností pri  hľadaní nového zamestnania.

Informácie, ktoré poskytnete v profile musia byť pravdivé a čestné.

 

Všeobecné podmienky

 

Potvrdzujete, že ste plnoletý.

Nedávajte informácie o tretích stranách ľuďom, ktorý nie sú registrovaní a nevlastnia profil. Nekopírujte dáta a nerožirujte ich. Sú chránené GDPR. Táto služba je zdarma, Ktokoľvek z EÚ, kto si chce nájsť prácu v hotelierstve a gastronómii, sa môže kedykoľvek zaregistrovať a túto službu využívať.

 

Svojím konaním nespôsobíte finančnú škodu spoločnosti HJT a tretím stranám.

 

V rámci používania služieb HJT budete dodržiavať relevantné právne predpisy.

 

Po nájdení pracovného miesta cez HJT, na pracovisku budete dodržiavať relevantné zákony a normy.

 

Vy sami nesiete zodpovednosť za obsah vášho profilu a za obsah, ktorý uverejňujete na blogu, alebo fóre.

 

Aj keď sú tieto služby momentálne bezplatné, spoločnosť HJT si vyhradzuje právo určiť cenu svojich služieb v budúcnosti. O tom budete vopred informovaní. Tak isto môžeme nejaké služby aj obmedziť, resp. odstrániť.

 

Používaním služieb HJT súhlasíte s podmienkami na ochranu údajov GDPR.

 

Môžeme vám posielať oznámenia prostredníctvom našich služieb, e-mailom, alebo iným spôsobom, o ktorých ste nám poskytli informácie.

 

Nedávame žiadne záruky za služby HJT vrátane ich presnosti, kvality, spoľahlivosti a zabezpečenia.

Pri nedodržiavaní týchto pravidiel, môžeme vaše konto a profil deaktivovať resp. vymazať.

 

Tieto podmienky nie sú právne záväzné. Slúžia iba na porozumenie.

 

Naše služby a tieto podmienky môžeme kedykoľvek upraviť.

 

Ukončenie Konta a Profilu

Ukončenie z Vašej strany

 

Svoj profil môžete kedykoľvek vymazať osobne prihlásením sa na váš profil a jeho následným vymazaním.

Ak vymažete Váš profil, dôjde k totálnemu vymazaniu obsahu a údajov z vášho profilu. Zodpovedáte za zabezpečenie používania svojho profilu, jeho údajov a obsahu.

Vymazaním profilu však nemusia skončiť vaše povinnosti voči HJT a tretím stranám, ku ktorým ste sa predtým zaviazali. Konajte čestne, férovo a profesionálne.

Konto sa nedá vymazať osobne. Konto vám môžeme vymazať iba my na vaše písomné požiadanie cez email. Následne vás budeme o tom informovať - cez email.

Ukončenie zo strany HJT


Ak porušíte podmienky používania, môžeme váš účet zablokovať, alebo zrušiť.

 

Zákaznícky servis


Máte nejaké otázky alebo návrhy? Napíšte nám

bottom of page